Europe signs its own death warrant

Her bringes en artikel af Douglas Murry. Artiklen er publiceret i The Times 30. april 20017. Den bringes her i sin originale form, da adgang til artiklen i The Times fordrer abonnement – og jeg mener at den er så væsentlig for debatten om Europa’s (og Danmark’s) fremtid, at den bare skal læses af flest […]

Frihandel, Globalisering eller regulering?

Tilhængerne af frihandel hævder, at netop frihandel er vejen til øget økonomisk velstand og at protektionisme under enhver form er at ligne med den sikre vej til et fattigt helvede. Helt overvejende henvises til “at økonomerne siger …osv” – – og økonomerne henviser til David Ricardo’s overvejelser om Komparative Fordele, som anses for bevis for holdningens […]

Hvordan man er ikke-liberal, anti-socialistisk Konservativ.

Roger Scruton: “How to Be a Non-Liberal, Anti-Socialist Conservative”, Oversat af Kåre Grønbæk 30-09-2016. Efterkrigstidens intellektuelle har arvet to store systemer for politisk tænkning, med hvilke de tilfredsstiller deres begær efter doktriner: Liberalismen og Socialismen. Det er et vidnesbyrd om den vedholdende todeling af tankesættet, at “Verdenskonflikten”, som varede i halvfjerds år, ofte blev set […]

Om initiativtager

Min person er ikke emnet på denne hjemmeside. Emnet er Konservatismen i det 21. århundrede – holdninger, meninger og argumenter for disse. Trods dette er her lidt information som kan belyse min baggrund og mine forudsætninger: Født: 1948 Gift siden 1969. Børn: 2 Uddannelse: Akademiingeniør (1975), Civiløkonom HD-A (1986), Merkonom Finans (1990). Arbejdsliv: Avisbud, medhjælper […]